جلسات دفاع

جلسات دفاع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

عنوان

پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)بر میزان عقاید وسوسه انگیز ، نگرش به زندگی و اشتیاق به درمان در معتادان به هروئین

بهناز ایمانی   

دکتر حمید کاظمی

دکتر مریم قربانی  

دو شنبه 10 اردیبهشت 1397، ساعت 10 صبح  

بررسی اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مشکلات درونی شده و برونی شده ی نوجوانان پسر دارای مشکلات رفتاری

مسعود اصلانی   

دکتر حمید کاظمی

دکتر مریم قربانی  

دو شنبه 10 اردیبهشت 1397، ساعت 8 صبح  

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما