ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

مهندس علیرضا رهبری

مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه

204

2

مهندس علی سنائی

مسئول وب سایت و مرکز رایانه دانشگاه

300

 

برای تماس با کارکنان محترم حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما