اصفهان 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان اصفهان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

49

21

17

6

28

-

2

-

14

-

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان اصفهان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

 

 

 

-

1

-

-

10

13

8

7

7

-

2

-

1

1

49

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان اصفهان

نام و نام خانوادگی

واحد/ مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

مهناز بژگی

اصفهان

بیوشیمی

(مقطع دکتری)

مخترع وپژوهشگر

فاطمه نبی پور

اصفهان

بیوشیمی

(مقطع دکتری)

مخترع و پژوهشگر

علیرضا طاهر زئی

نائین

شیمی

مخترع

حجت قاسمی

کوهپایه

ریاضی

مبتکر

بهاره کهکشان

تیران

مترجمی زبان

مترجم

مهناز پور حیدر

تیران

مترجمی زبان

مترجم

زینب تونه ای

آران و بیدگل

مدیریت آموزشی

نخبه قرآنی

اعظم بیدگلی زاده بزرگی

آران و بیدگل

مبتکر

فردوس مطهری

اصفهان

علوم اقتصادی

مخترع

مرجان بی ریا

ورزنه

کامپیوتر

مبتکر

علی اکبر کیانوش

آران و بیدگل

فیزیک

مبتکر

حمیدرضا پرهیزگار

اردستان

کامپیوتر

مبتکر

محمد کاظم سبزواری

شهرضا

روانشناسی

مبتکر و مولف

مهدی هاشمی جوزدانی

تیران

IT

مخترع و مبتکر

حجت الله عبادیان شروانی

زرین شهر

زبان و ادبیات فارسی

مولف و هنرمند

علیرضا علیرضائی

شاهین شهر

مهندسی صنایع

مخترع

آزاده پورحسین

شهرضا

مدیریت بازرگانی

مخترع

سید یاسین حسینی کوشکی

خوراسگان

فناوری اطلاعات

مخترع و پژوهشگر

سید مسعود هاشمی

اصفهان

علوم اجتماعی

مولف و مخترع

مینا کریمیان

ورزنه

کامپیوتر

مبتکر

حسین احمدیان

اصفهان

حقوق

مخترع

زهره مهروی پور

کوهپایه

علوم اجتماعی

مولف

منصور صحرائی

نجف آباد

مهندسی نرم افزار

مخترع

علی مقنی

کاشان

روانشناسی

نخبه هنری

کرامت محمد سلطانی

اصفهان

زیست

مخترع

آمنه نقدی پور

زرین دشت

ادبیات فارسی

مولف

مریم فریدی زاد

اصفهان

مدیریت بازرگانی

مخترع

حجت اله سقائی

اردستان

حقوق

مخترع

سید میلاد حسینی

اصفهان

مخترع

نسیم احمد پور

اصفهان

حسابداری

مبتکر

محمد رضا سربند ارامکی

آران و بیدگل

کامپیوتر

مبتکر

مجید باقری

تیران

صنایع

مبتکر

شهناز گگونانی

نجف آباد

زیست شناسی

پژوهشگر

حمزه مقصودی

اصفهان

مخترع

زهره مهدوی

کوهپایه

علوم اجتماعی

مولف

مهدی هاشمی

نجف آباد

مخترع

فرناز سرخی

باغبهادران

مهندسی کامپیوتر

مولف

حمید مطهری

تیران

مخترع

محمد رحیمی

تیران

مهندسی معماری

مخترع

مهدی هاشمی جوزدانی

تیران

فناوری اطلاعات

مخترع

محسن معتمدی

دولت آباد

مهندسی صنایع

مخترع

اسماعیل یزدانی

مبارکه

مهندسی کامپیوتر

مولف

محمد جواد آهکی ورزنه

ورزنه

حسابداری

مخترع

نرگس باستانی

تیران

حسابداری

مخترع

 

 

بيشتر