برنامه زمانی مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب
 
 نام و نام خانوادگی    روزهای مشاوره      ساعات مشاوره     توضیحات             
فریده عزیزی شنبه

دوشنبه
12- 9

12- 9
سید فرهاد حسینی یکشنبه

سه شنبه
12- 9

12- 9
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما