*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 1/9/96 ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم عربی با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز شنبه مورخ 4/9/96 ساعت 45/15-15/14برگزار میگردد.

*میان ترم اصل فقه 1 با استاد فرهاد محمدی نژاد مورخ 28/9/96 ساعت 30/8 تا بخش سوم -مفاهیم برگزار می گردد.

*میان ترم اصل فقه 2با استاد فرهاد محمدی نژاد مورخ 28/9/96 ساعت 9 تا بخش چهارم -استصحاب برگزار می گردد.


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما