شماره های ارتبا طی دانشگاه :
4-38729801
38724520
38724521
16-38736213
38736217 دورنما ( فکس )
58162200 اطلاعات دانشگاه
* برای تماس های خارج از استان  کد 071 را باید گرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره تلفن های داخلی مرکز 

                          
ریاست و معاونت مرکز 
رئیس مرکز : آقای بهمند
216
معاون آموزشی مرکز : خانم کشاورز
237
                        دبیرخانه 
مسئول دبرخانه : خانم رویگر
217

                                
اداره آموزش
مسئول آموزش : خانم رضایی
235
مسئول مهمانی ، نقل و انقالات و تطبیق واحد : خانم بهزادی
234
مسئول انصراف ، ثبت مرخصی ، تغییر رشته وگرایش : خانم رستمی
233
مسئول درخواست گواهی ، نظام وظیفه و کنترل انتخاب واحد : آقای زارعی
232
مسئول تک درس و معرفی به استاد و.. آقای اسدی
232
                       اداره دانش آموختگان
مسئول دانش آموختگان : خانمصبحدم                                             
226
مسئول صدور گواهی  موقت و تسویه حساب : آقای امیرسالاری
229
مسئول بررسی پرونده دانش آموختگی : آقای منفرد
228
مسئول تاییده مدارک تحصیلی و ... خانم رویگر
227
                        ثبت نام و اداره امتحانات
مسئول ثبت نام و امتحانات : آقای زندی مهر                                                      
222
                        فناوری اطلاعات
مسئول فناوری اطلاعات : آقای همتی                                                        
205
                         امور اساتید و بایگانی 
مسئول امور اساتید : آقای غنی پور                                                                 
252
مسئول بایگانی و تکثیر : آقای اسلامی نیا
212
                             امور مالی
عامل مالی مرکز : آقای محمدی                                                                    
218
مسئول وام دانشجویی و شهریه : خانم دفتری
221
کارپراز مرکز : آقای جوکار
220
امین اموال و انباردار مرکز : آقای قاسمی
219
                      بخش فرهنگی مرکز
مسئول فرهنگی و رابط حراست مرکز : آقای نائلی                              
205
                        مسئول کتابخانه
مسئول کتابخانه : آقای امیرسالاری                                                     
239
                           کاربر ارشد مرکز
کاربر ارشد مرکز : خانم گرامی                                                                
225
                     عمرانی و اداری مرکز 
مسئول عمرانی : آقای دهقان                                                                 
224
مسئول اداری : آقای عباسی
223
                 بسیج دانشجویی و اساتید 
بسیج دانشجویی و اساتید : آقای مهرخواهان                                               
38736539
 
 
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما