برنامه ریزی کلاس ها

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه 


این برنامه مربوط به مقطع کارشناسی  می باشد دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند از منوی تحصیلات تکمیلی؛گزینه برنامه کلاسی؛ برنامه های خود را دانلود کنند.

دریافت برنامه دروس عمومی رشته های علوم انسانی
دریافت برنامه کلاسهای عملی درس تربیت بدنی عمومی
دریافت برنامه زبان خارجه کلیه رشته ها
دریافت فایل فارسی عمومی کلیه رشته ها
دریافت برنامه دروس عمومی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی
 


ردیف رشته برنامه کلاسی
رشته های علوم پایه
1 زیست شناسی عمومی و گیاهی دریافت  فایل
2 شیمی دریافت فایل
3 آمار و کاربردها
4 ریاضیات و کاربردها
5 علوم کامپیوتر
6 زمین شناسی
7 فیزیک
رشته های فنی و مهندسی
1 مهندسی فناوری اطلاعات دریافت فایل
2 مهندسی کامپیوتر نرم افزار دریافت فایل
3 مهندسی شهرسازی دریافت فایل
4 مهندسی صنایع دریافت فایل
5 مهندسی مدیریت پروژه دریافت فایل
6 مهندسی شیمی دریافت فایل
7 مهندسی عمران دریافت فایل
رشته های علوم انسانی
1 الهیات (شامل همه گرایش ها) دریافت فایل
2 تاریخ
3 تربیت بدنی و علوم ورزشی دریافت فایل
4 جغرافیا (شهری و روستایی) دریافت فایل
5 حقوق دریافت فایل
6 حسابداری دریافت فایل
7 روانشناسی دریافت فایل
8 ژئومورفولوژی دریافت فایل
9 زبان و ادبیات فارسی دریافت فایل
10 زبان و ادبیات عرب
11 علوم سیاسی دریافت فایل
12 علوم اقتصادی دریافت فایل
13 علوم تربیتی-مشاوره و راهنمایی  دریافت فایل
14 مدیریت جهانگردی دریافت فایل
15 مدیریت دولتی دریافت فایل
16 مدیریت صنعتی دریافت فایل
17 مدیریت بازرگانی دریافت فایل
18 مترجمی دریافت فایل
19 علم اطلاعات و دانش شناسی
20 علوم اجتماعی دریافت فایل
رشته های کشاورزی
1 مهندسی کشاورزی کلیه گرایش ها دریافت فایل
2 مهندسی صنایع غذایی

فايلها
درس زبان خارجه.pdf 1.67 MB
درس عملي تربيت بدني.pdf 903.81 KB
دروس علوم پايه و فني.pdf 1.69 MB
دروس عمومي رشته هاي علوم انساني.pdf 2.08 MB
علوم اقتصادي.pdf 2.33 MB
عملي تربيت بدني.pdf 602.348 KB
عملي تربيت بدني.pdf 649.494 KB
عملي رشته تربيت بدني.pdf 642.536 KB
فارسي عمومي.pdf 1.02 MB
کارشناسي الهيات.pdf 2.3 MB
کارشناسي جغرافيا.pdf 2 MB
کارشناسي حسابداري.pdf 2.37 MB
کارشناسي حسابداري.pdf 2.39 MB
کارشناسي حقوق.pdf 2.08 MB
کارشناسي زبان و ادبيات فارسي.pdf 1.38 MB
کارشناسي زيست شناسي.pdf 2.23 MB
کارشناسي شيمي.pdf 1.58 MB
کارشناسي شيمي.pdf 2.21 MB
کارشناسي علوم اجتماعي.pdf 992.514 KB
کارشناسي علوم سياسي.pdf 2.08 MB
کارشناسي مترجمي زبان.pdf 1.65 MB
کارشناسي مديريت بازرگاني.pdf 2.42 MB
کارشناسي مديريت جهانگردي.pdf 2.03 MB
کارشناسي مديريت دولتي.pdf 2.38 MB
کارشناسي مديريت صنعتي.pdf 2.39 MB
مهندسي عمران و مديريت پروژه.pdf 2.39 MB
مهندسي عمران.pdf 2.39 MB
مهندسي کشاورزي.pdf 1.9 MB
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما