برنامه کلاسی مقطع کارشناسی

برای دریافت برنامه دروس عمومی کلیه رشته های  علوم انسانی اینجا کلیک کنید .
برای دریافت برنامه دروس عمومی کلیه رشته های  علوم پایه و فنی مهندسی اینجا کلیک کنید .

روانشناسی دریافت فایل
حقوق دریافت فایل
مدیریت دولتی دریافت فایل
مدیریت بازرگانی دریافت فایل
مدیریت صنعتی دریافت فایل
مدیریت جهانگردی دریافت فایل
علوم اقتصادی دریافت فایل
حسابداری دریافت فایل
مهندسی کامپیوتر دریافت فایل
مهندسی شیمی دریافت فایل
مهندسی عمران دریافت فایل
مهندسی  صنایع  و مدیریت پروژه دریافت فایل
مهندسی شهرسازی دریافت فایل
علوم تربیتی کلیه گرایشها و مشاوره دریافت فایل
مترجمی دریافت فایل
تربیت بدنی دریافت فایل
علوم سیاسی دریافت فایل
جغرافیا تمام گرایش ها و ژئومورفولوژی درافت فایل
الهیات کلیه گرایشها دریافت فایل
شیمی دریافت فایل
مهندسی کشاورزی کلیه گرایشها دریافت فایل
زیست شناسی دریافت فایل
زبان و ادبیات فارسی دریافت فایل
علوم اجتماعی دریافت فایل
فايلها
tarbiat badani.pdf 1.63 MB
tarbiat badani.pdf 1.63 MB
زبان و ادبيات فارسي.pdf 767.798 KB
زيست شناسي.pdf 1.8 MB
علوم اجتماعي.pdf 558.919 KB
علوم سياسي.pdf 1.31 MB
کارشناسي الهيات.pdf 1.31 MB
کارشناسي الهيات.pdf 1.31 MB
کارشناسي جغرافيا.pdf 764.553 KB
کارشناسي حقوق.pdf 2.58 MB
کارشناسي روانشناسي.pdf 2.51 MB
کارشناسي علوم تربيتي.xlsx.pdf 2.49 MB
کارشناسي مترجمي.pdf 1.54 MB
مهندسي شهرسازي.pdf 230.151 KB
مهندسي شيمي.pdf 2.34 MB
مهندسي صنايع و مهندسي مديريت پروژه.xlsx.pdf 2.15 MB
مهندسي عمران.xlsx.pdf 2.11 MB
مهندسي کامپيوتر.pdf 2.44 MB
مهندسي کشاورزي.pdf 327.743 KB
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما