فیزیک

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111331

فیزیک (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111320

فیزیک (هسته ای) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111337

فیزیک (اتمی و مولکولی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

111338

فیزیک (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما