نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر نصراله عرفانی مسئول پژوهشی استان 08132545794
جلال بیاتی صفا کارشناس پژوهشی 08132545794
علیرضا صالحی کارشناس پژوهشی 08132545794
ساسان کلافچی مسئول کارافرینی 08132546671