كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مدارک لازم پرونده تحصیلی جهت فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد
مدارک لازم پرونده تحصیلی  کارشناسی ارشد
 
ردیف
 
نوع مدارک
 
کارشناسی ارشد
 
دکتری
از زمان ورود و در طی تحصیل
1.
شش قطعه عکس 4×3 جدید
*
 
2.
فرم های درخواست ثبت نام
*
 
 
3.
اصل کارت شرکت در آزمون ورودی (سراسری، یا فراگیر)
*
 
4.
تصویر برابر با اصل پشت و رو کارت ملی
*
 
5.
تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه (صفحه توضیحات در صورت تغییر مشخصات)
*
 
6.
تصویر برابر با اصل گواهی وضعیت خدمت وظیفه عمومی (معافیت تحصیلی، پایان خدمت)
*
 
7.
تصویر برابر با اصل دانشنامه کارشناسی
*
 
 
8
تاییدیه تحصیلی مدرک کارشناسی
*
 
 
9.
اصل ریز نمرات کامل تایید شده مقطع کارشناسی
*
 
 
10.
لیست قبولین برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر یا آزمون سراسری
*
11.
کارنامه دانشپذیری برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر
*
12.
مجوز استفاده از سهمیه
*
 
13.
فرم تعهد دانشجو به سازمانهای خاص
*
14.
مدارک مربوط به اعطای هرگونه تسهیلات به دانشجو
*
 
15.
مجوز معافیت از پرداخت شهریه
*
 
16.
مجوز دروس جبرانی برای رشته های غیرهمنام
*
 
 
 
17.
تصویر برابر اصل گذرنامه تحصیلی و ویزای تحصیلی یا کارت اقامت یا کارت خانوار معتبر برای اتباع غیر ایرانی
*
 
زمان فراغت از تحصیل
18.
اصل کارت دانشجویی
*
 
19.
کارنامه کامل رایانه ای تایید شده سیستم گلستان توسط مرکز
*
 
20.
کاردکس دروس گذرانده دانشجو طبق سرفصل رشته
*
 
21.
فرم تسویه حساب
*
 
22.
اصل تسویه حساب صندوق رفاه برای استفاده کنندگان از وام جهت صدور و تحویل دانشنامه
*
 
23.
اصل فیش بانکی واریز وجه 600000ریالی جهت صدور گواهینامه موقت، تایدیه تحصیلی و دانشنامه (به دانشگاه مراجعه کنید)
2178601357004 بانک ملی به نام دانشگاه پیام نور
 
24.
25.
گواهینامه آزمون زبان خارجی (تافل، آیلتس،Pnu،...)
 
 
26.
تاییدیه چاپ مقاله در یکی از مجلات پژوهشی
*
 
27.
صورتجلسه دفاع از پایان نامه
*
 
 
 
28.
چکیده پایان نامه و رساله
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیلات پس از فراغت از تحصیل
*
 
 
 
بيشتر