نام : فردین

نام خانوادگی:نظافتی نمین

سمت : عضو هیئت علمی  و سرپرست دانشگاه پیام نور واحد نمین

شماره تماس ریاست :04532327712
   

سوابق اجرایی

1-      مسئول کارآفرینی دانشگاه پیام نور واحد نمین از سال 1388 به مدت 2 سال

2-      عضو کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان نمین

3-      عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان نمین

4-      عضو معتمدین شهرستان نمین در برگزاری انتخابات

5-      همکاری با هیات موسس دانشگاه پیام نور واحد نمین از بهمن 1385 تا بهمن 1386 در جهت راه اندازی

6-      سرپرست دانشگاه پیام نور واحد نمین از سال 1387 تاکنون

7-      نماینده شهرستان نمین در پیگیری اخذ زمین اختصاصی به دانشگاه پیام نور نمین 1387

8-      رئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد نمین

9-      مسئول حلقه صالحین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور واحد نمین

10- عضو احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نمین

11- استاد منتخب بنیاد نخبگان استان اردبیل در سال 1391

سوابق علمی

عنوان اثر

نوع اثر

 

محل نشر

 

تحلیل پراکنش مکانی و زمانی دمای سالانه در منطقه کوهستان سبلان

 

مقاله

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و محیط زیست

The Effect Of Radiant Energy From climate Elements On architecture

مقاله

Journal Of Geografphy And Geology On Canadian

 

 

 

Climate Impact on The Architecture Ardabil City

مقاله

International Research journal of Applied And Basic siences

 

 

 

نقش گردشگری در توسعه ی پایدار روستایی

مقاله

همایش منطقه ای توسعه ی پایدار روستایی با تاکید بر منطقه مغان

 

 

 

همکاری در تهیه ی طرح هادی روستاهای رحیم بیگلوی علیا و کلور

تحقیقاتی

مهندسین مشاور ارگین یورد

هیدرولوژی مناطق شهری - جلد اول : مبانی و کلیات

کتاب(تالیف)

انتشارات ایلخانی

 

 

 

هیدرولوژی مناطق شهری-  جلد دوم: خلاصه مباحث اولیه و   حل مسائل کاربردی

کتاب(تالیف)

انتشارات ایلخانی

آنالیز ویژگی های سیلاب های شهری بالیخلو چای  اردبیل با

 دوره های بازگشت مختلف

مقاله

کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوؤی

 

 

 

 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما