*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 1/9/96 ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم روانشناسی سالمندی با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 22/8/96 در ساعت کلاسی فصول 1-2-4-5 برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی شنا ختی با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 20/9/96 در ساعت کلاسی فصول 2-3-4-5-6-8برگزار می گردد.

*میان ترم آسیب شناسی روانی 1 با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 20/9/96 در ساعت کلاسی فصول 2-4-5 برگزار می گردد.

*میان ترم مقدمات نور وپسیکولوژی وعلوم اعصاب شناختی با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 15/8/96 در ساعت کلاسی فصول 1-2-3-5 برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی مرضی کودک وآسیب شناسی کودک ونوجوان با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 15/8/96 در ساعت کلاسی فصول 3-4-5-9 برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی جنایی با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 13/9/96 در ساعت کلاسی فصول 1-4-5-7برگزار می گردد.

*میان ترم اصول روانشناسی بالینی با استاد خانم شیوا آقا گل مورخ 13/9/96 در ساعت کلاسی فصول 6-8-5 برگزار می گردد.

*میان ترم احساس وادراک  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 16/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی اعتیاد با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 30/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم مقدمات روش تحقیق  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 1/9/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی خانواده  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 17/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم تفکر وزبان  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 17/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم روشهای تغییر واصلاح رفتار با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 17/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی تجربی با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 23/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم بهداشت روانی  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 7/9/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی هوش وآزمونهای روانشناختی  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 21/9/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم اصول وفنون راهنمایی ومشاوره   با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 24/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم آزمونهای روانشناختی 2 با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 8/9/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 8/9/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم توان بخشی افراد با نیازهای خاص  با استاد خانم گیتی همتی راد مورخ 10/8/96 در ساعت کلاسی (نصف کتاب )برگزار می گردد.

*میان ترم مشاوره شغلی وحرفه ای با استاد خانم ژیلا آهنگرزاده مورخ 21/9/96 در ساعت کلاسی (فصول 1تا6 و8 )برگزار می گردد.

*میان ترم روانشناسی اجتماعی کاربردی با استاد خانم پریسا باقری مورخ 26/9/96 درساعت کلاسی برگزار می گردد.


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما