*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 26/02/97ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم روانشناسی تحولی 1 با استاد خانم فاطمه فرازنده مورخ 04/02/97 ساعت 15/14 برگزار می گردد.آزمون میان ترم برای دانشجویانی که نمره میان ترم لازم دارند اجباری می باشد.

*میان ترم متون زبان تخصصی 1 با استاد آقای فرامرز بساوند مورخ 22/02/97 ساعت 8صبح برگزار می گردد.

*میان ترم متون زبان تخصصی 2 با استاد آقای فرامرز بساوند مورخ 22/02/97 ساعت 8صبح برگزار می گردد.

*دانشجویانی که ازامتحانات میان ترم استاد خانم دکتر گیتی همتی راد جامانده اند درتاریخ 30/02/97 ساعت 12 دردانشگاه حضور داشته باشند.

*میان ترم دروس استاد خانم ژیلا آهنگر زاده به شرح ذیل می باشد:

-آموزه های روانشناسی درحدیث3 فصل اول 25/02/97 ساعت 14

-روانشناسی مرضی کودک 3فصل اول 26/02/97 ساعت 8 صبح

-آموزه های روانشناسی درقرآن 2 فصل اول 26/02/97 ساعت 45/9

-مشاوره شغلی وحرفه ای 3فصل اول 26/02/97 ساعت 30/11

-روانشناسی افراد با نیازهای خاص1 3( فصل اول )26/02/97 ساعت 14

-روانشناسی شخصیت 26/02/97 3فصل اول 26/02/97 ساعت 45/15

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما