تماس با ما

.


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

 

شماره تماس

دکتر محمد هادی 
امین ناجی

معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی

22455006 - 021

 

دکتر مجید صفارنیا

مدیر کل امور دانشجویان

22454990 - 021

 

 دکترعلی خداشاهی

رئیس اداره تولیدات دانشجویی و نخبگان علمی

22485299 - 021

 

جهت ارتباط با باشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور می توانید
از طریق پست الکترونیک bn@pnu.ac.ir
مکاتبه نمائید.
  

 

بيشتر

   
 
       
 
 
نظر سنجی

بيشتر

 
پرسش و پاسخ

بيشتر