متون عمومي

قوانین استفاده از کتابخانه :
1.             امانت گرفتن منابع کتابخانه فقط در صورت ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر است.
2.             دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد و دانشجویان مهمان این مرکز میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند و تا زمان فارغ التحصیلی از منابع مختلف کتابخانه استفاده نمایند.
3.             خروج منابع مرجع ، پایان نامه ها و نشریات از کتابخانه ممنوع می باشد.
4.             تعداد کتاب امانتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی 3جلد، کارشناسی ارشد 6جلد و مدت زمان امانت 15روز است.
5.             تمدید مدت امانت کتاب به شرط آنکه متقاضی دیگری برای آن کتاب وجود نداشته باشد بلامانع است.
6.             جریمه دیرکرد تحویل کتاب به کتابخانه، روزی 100تومان می باشد.
7.             در صورتیکه مجموع تأخیرات پرداخت نشده به ۱۰۰ روز برسد از تمدید مدارک تاخیر دار و امانت جلوگیری خواهد شد.
 
8.    ساعت کار کتابخانه:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:00

بيشتر