رشته                   گرایش       رشته                   گرایش

دروس عمومی

دروس عمومی همه رشته ها

کامپیوتر و IT

علوم کامپیوتر
مهندسی نرم افزار
مهندسی سخت افزار
مهندسی فناوری اطلاعات

حقوق

حقوق عمومی

علوم اجتماعی

پژوهشگری علوم اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

حسابداری

حسابداری

مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

مدیریت  

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

 مدیریت صنعتی

مدیریت جهانگردی

الهیات

ادیان و عرفان
علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی

روانشناسی روانشناسی عمومی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی
کتابداری


علوم تربیتی

علوم تربیتی

صنایع دستی

صنایع دستی ورودی 90 و بعد از آن
صنایع دستی ورودی 89 و قبل از آن

زیست شناسی

زیست شناسی عمومی

جغرافیا

آب و هواشناسی
جغرافیای انسانی گرایش روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیای طبیعی( اقلیم شناسی )

کشاورزی

کلیه گرایش های کشاورزی

 
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما