رشته                   گرایش       رشته                   گرایش
الهیات ادیان و عرفان
علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
برنامه ریزی و رفاه اجتماعی
جغرافیا آب و هواشناسی
جغرافیای انسانی گرایش روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیای طبیعی( اقلیم شناسی )
علوم تربیتی پیش دبستانی و دبستان
علوم تربیتی
برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
حسابداری حسابداری کامپیوتر و IT علوم کامپیوتر
مهندسی نرم افزار
مهندسی سخت افزار
مهندسی فناوری اطلاعات
حقوق حقوق کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی
مهندسی آب و خاک
 مهندسی آب
مهندسی اقتصاد کشاورزی
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
روانشناسی روانشناسی عمومی مدیریت مدیریت بازرگانی
جهانگردی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
ریاضی ریاضیات و کاربردها
ریاضی کاربردی
مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی
زیست شناسی زیست شناسی عمومی
صنایع دستی صنایع دستی ورودی 90 و بعد از آن
صنایع دستی ورودی 89 و قبل از آن
علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
کتابداری
 
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما