ردیف نام مرکز/واحد نام و نام خانوادگی مسئول عنوان سمت شماره مستقیم شماره فاکس شماره تلفنخانه آدرس پستی کد پستی/ صندوق پستی آدرس پست الکترونیک(ایمیل)  
1 ستاد استان اصفهان مهدی یوسفی نجف آبادی رئیس استان 03133370302 03133371119 03133370009 اصفهان- اتوبان شهید خرازی-نبش خیابان شهیدان شرقی- دانشگاه پیام نور استان اصفهان 81876-94443 myousofi_AT_es.isfpnu.ac.ir  
2 اصفهان مهدی زمانی رئیس 03133522055 03133521802 03133521804-6 اصفهان-بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ)- نبش خیابان نبوی منش-دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 8188913451 mehdizamani_AT_es.isfpnu.ac.ir  
3 اردستان محمد ابراهیم ایرج پور رئیس 03154230490 03154230489 54230481- 6 اردستان -  ابتدای جاده کمربندی نائین - دانشگاه پیام نور مرکز اردستان 8381898951 irajpour@bg.isfpnu.ac.ir  
4 آران و بیدگل امیر لقمان سرپرست 03154752660 03154752200 54752657 آران وبیدگل بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور مزکز آران وبیدگل 8741114774 loghman_AT_ab.isfpnu.ac.ir  
5 باغ بهادران علی شاه نظری سرپرست 03152505093 03152506306 52505095 باغبهادران-بلوار ولی عصر   shahnazari_AT_pnu.ac.ir  
6 برزک عباس صالحی زارعی رئیس 03155673405 03155673534 55673535- 55673271-55673534
برزک- خیابان شهید رجائی دانشگاه پیام نور برزک 8756143139 salehi_AT_k.isfpnu.ac.ir  
7 بوئین و میاندشت امیر فرحزادی سرپرست 03157520217 03157523741 57520217-57523740    بوئین میاندشت- انتهای بلوار فرهنگ-دانشگاه پیام نور بوئین میاندشت 8565161351 amirsalarvand@yahoo.com  
8 بهارستان محسن سقایی رئیس 03136826552 03136825255 36826550 بهارستان- خیابان ولی عصر شمالی- خیابان شمشاد شرقی   mohsensaghaei_AT_yahoo.com  
9 پیربکران اکبر کریمی سرپرست 03137214253 03137214254 3-37214251 پیربکران-خوانسارک-خیابان دانش-دانشگاه پیام نور 8453116641  
   
11 تیران حمید دهقان زاده جزی رئیس 03142228444 03142225522 42225592-3 تیران- جنب استادیوم تختی 8531953143 Hamid_dehghanzadeh_AT_yahoo.com  
12 جرقویه جلال رجائی زاده سرپرست 03164533636 03146533638 43533638 جرقویه علیا- شهر حسن آباد- جنب اداره آموزش و پرورش   j_rajaeizadeh_AT_pnu.ac.ir  
13 چادگان سید ابوالقاسم سید فتاحی رئیس 03157724392 03157724005 57724993 چادگان -خیابان شهداء - بعد از گلزار شهداء -دانشگاه پیام نور 8571713111    
14 خمینی شهر عباسعلی آروین رئیس 03133660600 03133660400 33668880 خمینی شهر-منظریه-خ سزوش-بلوار بهشت غربی 8419141137 A_ARVIN_AT_PNU.AC.IR  
15 خوانسار سعید عبدالمنافی رئیس 03157772978 03157772978 57775000 خوانسار - خیابان شهدا- چهار راه ولی عصر -خیابان دانشگاه- دانشگاه پیام نور 8791815131 saeid_manafi_AT_yahoo.com  
16 خور و بیابانک ابوالقاسم  شیبانی مسئول راه انداز 03146323729 03146323730 46323729 خور- خیابان امام زاده سید داوود   asheibani_26_AT_yahoo.com  
17 خوراسگان مصطفی ربانی رئیس 03135319140 03135319140 35319131-8 خیابان مشتاق سوم- بعد از بیمارستان چمران تقاطع اول کوچه گل نرگس کوچه سرو   rabbani.mostafa_AT_kh.isfpnu.ir  
18 داران محسن نوری سرپرست 03157228801 03157228162 57228801 - 57228191- 57228162 داران- خ دکتر شریعتی-دانشگاه پیام نور واحد داران 8561683187 mohsennori85_AT_yahoo.com  
19 دولت آباد علی زمانی علویجه سرپرست 03145823022 03145823530 03145828001-4 دولت آباد-کیلومتر یک بلوار معلم- مقابل آتش نشانی و اورژانس 8341114585 zamani alavijeh_AT_yahoo.com  
20 دهاقان مجید امیری سرپرست 03153336901 03153336901 53337961 دهاقان- میدان جهانگیرخان قشقایی 8641713341  
21 دهق علی اسرافیلیان سرپرست 03142275195 03142274804 3-42274801 دهق،بلوارولیعصر،دانشگاه پیام نورواحددهق 8541411111 a_esrafiliyan_AT_yahoo.com  
22 زاینده رود اصغر نوروزی آورگانی سرپرست 03152666780 03152666644 52666660 شهر زاینده رود - بلوار پیامبر اعظم (ص) 8471500347 norouzi.asghar_AT_zs.isfpnu.ac.ir  
23 زرین شهر رسول سلیمانی رئیس 03152234430 03152238784 52233991-4 زرین شهر بلوار توحید دانشگاه پیام نور زرین شهر 8471813654 r_soleimani_AT_pnu.ac.ir  
24 زواره محمدابراهیم ایرج پور مسئول امور جاری 03154375271 03154375271 54375271-3 زواره - ابتدای شهر - بلوار جانباز - دانشگاه پیام نور واحد زواره 8441918188 irajpour@bg.isfpnu.ac.ir  
25 سمیرم علی قاسم پور سرپرست 03153666414 03153666084 53665501-3 سمیرم - بلوار دانشگاه - روبروی دادگستری 8661793311  alighasempar_AT_gmail.c  
26 شاهین شهر سید رامین غفاری رئیس 03145200817 03145200815 45200810-3 شاهین شهر- خانه کارگر- کوچه 11 غربی- بلوار نور-دانشگاه پیام نور  8319664131 sr_ghafari_AT_pnu.ac.ir  
27 شهرضا سیدعباس نعمت اله زاده سرپرست 03153238200 03153221182 53236565 شهرضا - بلوار امام حسین (ع) ورودی شهر جنب پارک شهید بهشتی - دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا 8619634661  
28 علویجه داوود مفتاق مسئول امور جاری 03142414911 03142414911 42414911 و 42414912 علویجه خ شهید بهشتی دانشگاه پیام نور علویجه 8551656113 davood_102002_AT_yahoo.com  
29 فریدونشهر ظهراب اداوی رئیس 03157596868 03157594940 57596868 فریدونشهر خیابان شریعتی -خیابان دانشگاه -جنب پارک معلم 8591647163 zohrab80_AT_yahoo.com  
30 فلاورجان علی شاه نظری مسئول امور جاری 03137422360 03137422360 37422370 فلاورجان-خیابان کمربندی جنوبی- ابتدای خیابان عمار یاسر   shahnazari_AT_pnu.ac.ir  
31 فولادشهر عباسعلی جمشیدی سرپرست 03152639993 03152639990 52639990-4 فولادشهرمحله ب7 خیابان پلیس روبروی مخابرات دانشگاه پیام نورفولادشهر                  8491711111 abas2432000_AT_yahoo  
32 قمصر محمد حسن صانعی پور سرپرست 03155644004 03155644004 55644005 قمصر خیابان انقلاب کوچه مخابرات 8751835345 saneeipur_AT_pnu.ac.ir  
33 قهدریجان اکبر کریمی سرپرست 03137506054 03137500001 37506054 قهدریجان خیابان امام میدان شهرداری ابتدای خیابان طالقانی 8461733111  
34 کاشان سید مصطفی مناقب سرپرست 03155425252 03155426100 55425252 بلوار امام رضا(ع) - خیابان پیام - دانشگاه پیام نور مرکز کاشان 8719753111 falsafe_42@yahoo.com  
35 کوهپایه مهدی جعفری سرپرست 03146424115 03146423001 46423002- 46423003 -46423005 کوهپایه .بلوار دانشگاه  .دانشگاه پیام نور کوهپایه 8371641337 Jafari214_AT_yahoo.com  
36 گز محمدرضا عسگرانی سرپرست 03145710448 03145710448-9 45710446و45710447 گز برخوار - بلوار شهدا - خیابان دانشگاه - دانشگاه پیام نور واحد گز   askarani_AT_pnu.ac.ir  
37 گلپایگان محمد رکوعی سرپرست 03157240072 03157240071 57240072-9 گلپایگان شهرک شهید رجایی خ دانشگاه  دانشگاه پیام نور 8771743153  
38 مبارکه علیرضا احمدپور رئیس 03152674647 03152673384 52674747 مبارکه - بلوار امام خمینی - محله 2 صفائیه دانشگاه پیام نور مبارکه  8494134667 Alireza47ir_AT_yahoo.com  
39 نائین محمودرضا کوه کن سرپرست 03146262006 03146250901 46255408 نائین بلوار امام رضا جنب اداره هواشناسی 158 mrkoohkan1352_AT_yahoo.com  
40 نجف آباد دکترسید سعید آیت رئیس 03142727123 03142726912 42727121-3 نجف آباد- بلوار شهید طالقانی جنب شهر شادی 364/85135 dr.ayat@pnu.ac.ir  
41 نطنز محمد حمیدی سرپرست 03154229160 03154226758 54222648-58 نطنز میدان بسیج دانشگاه پیام نور مرکز نطنز 8761613313
42 نوش آباد امیر  لقمان مسئول امور جاری 03154824848 03154752200 54825353    و54825455 شهرستان آران وبیدگل - شهرنوش اباد - بلوار شهدا 8746161137 loghman_AT_ab.isfpnu.ac.ir  
43 ورزنه عباس عسکری مسئول امور جاری 03146484545 03146484334 46484545 ورزنه - شهرک امام جعفر صادق (ع)- خیابان البرز - دانشگاه پیام نور واحد ورزنه 8375174884  
44 وزوان حسن رضا یوسفوند سرپرست 03145422900 03145422511 45426663 وزوان- شرق جاده اصفهان تهران 83541  - 51154- 161  
45 هرند مهدی جعفری مسئول امور جاری 03146403900 03146405200 3900و 46404590 اصفهان -هرند - کیلو متر 4 بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور هرند 8374168138 Jafari214_AT_yahoo.com  
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما