زمین شناسی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111611

زمین شناسی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111610

زمین شناسی (محض)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111640

زمین شناسی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما