تفاهم نامه

در راستای تحقق راهبرد ارتقای سطح علمی دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم؛ تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه پیام‌نور با سازمان منطقه آزاد قشم امضاء شد.

تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه پیام‌نور و سازمان منطقه آزاد قشم در راستای تحقق راهبرد ارتقای سطح علمی دانشگاه پیام نور قشم با حضور دکتر ابراهیم تقی زاده، رییس دانشگاه پیام نور و دکتر افشار فتح اللهی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد امضاء شد.
 به گزارش روابط عمومی ، این تفاهم نامه به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی دانشگاه و منطقه آزاد به امضا رسیده است. توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی، بهره مندی از دانش فنی دانشگاه در صنایع جزیره از دیگر اهداف امضای تفاهم‌نامه می باشد.