آموزش
1402/7/4 سه‌شنبه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
مهلت انتخاب واحد دانشجویان تا 7 مهرماه تمدید شد
به گزارش روابط عمومی امکان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا 7مهرماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.

 دانشجویان می توانند درمهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام------> عملیات ثبت نام ------>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir