اطلاعیه
1401/3/29 یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان؛
زمان برگزاری آزمون مجدد برخی دروس در داخل و خارج از کشور اعلام شد
 آزمون مجدد دروس فوق در داخل و خارج از کشور در روز دوشنبه 06 تیرماه 1401 رأس ساعت‌ 10:30 برگزار خواهد شد.
ردیف کدرس نام درس کد دروس ساعت آمون
1 1112414 تنظيم متابوليسم 1112143 - 1112414 10:30
2 1229046 شناخت ونقدمنابع وماخذايران بعدازاسلام 1229046 10:30
3 1222024 مباني تاريخ اجتماعي ايران 1222072 - 1222205 - 1222024 - 1222317 - 1229061 10:30
4 1216939 مخاطرات ژئومورفولوژی 1216939-1216892 10:30
5 1218393 مديريت منابع انساني در قرآن، حديث و نهج البلاغه 1218393 10:30
6 1218778 ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی 1218778 10:30
  1. صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند، که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.
  2. در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون،  مراجعه نمایند.
  3. آزمون مجدد این درس برای کلیه دانشجویان به صورت کتبی است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir