اداری و مالی
1400/6/28 یکشنبه
معاون اداری، مالی تشریح کرد:
اقدامات شاخص حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور در 4 سال گذشته
دکتر حسن علیزاده با تشریح عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی در طول 4 سال گذشته، مدیریت و انضباط مالی را نخستین و مهم ترین ماموریت در محور مدیریت مالی این حوزه معرفی کرد و گفت: معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور با هدف کاهش هزینه های جاری همزمان با افزایش تسهیلات رفاهی و افزایش حقوق کارکنان، توانست اقدامات مطلوبی را انجام دهد.

مدیریت و انضباط مالی
به گزارش روابط عمومی، معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کاهش هزینه های جاری با اعمال صرفه جویی صحیح و هدفمند (هزینه های نگهداری، استهلاک، آب، برق و گاز و ...)را اولین اقدام عنوان کرد و افزود: این اقدام منجر به کاهش 68% هزینه های جاری در سال 1399 نسبت به سال 1396 با وجود  تورم 148% قیمت ها شد.
وی با اشاره به کاهش 30 درصدی حق مدیریت پرداختی در تمام سطوح اظهار داشت: میزان حق مدیریت در 1396 علیرغم تورم 4 ساله ، بیش از میزان حق مدیریت در سال 1399 بوده است.
دکتر علیزاده کاهش تعداد پست های مدیریتی را یکی دیگر از اقدامات در حوزه مدیریت و انضباط مالی عنوان کرد و اظهار داشت: معاونت اداری، مالی و عمرانی همچنین توانست با ساماندهی ساختار سازمانی دانشگاه بر اساس تعداد دانشجو با شاخص های؛ رده بندی جدید استانها براساس وضع موجود، ادغام پست ها براساس کارکرد و ظرفیت در صف و ستاد ضمن چابک سازی ساختار دانشگاه موجب ایجاد بهره وری قابل توجهی شد.
عضو هیات رئیسه دانشگاه پیام نور افزود:معاونت اداری و مالی با ایجاد ظرفیت هایی چون بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با سابقه 25 سال و فراهم سازی شرایط انتقال کارکنان (علمی و اداری) متقاضی انتقال به سایر دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و پژوهشی شاهد کاهش حدود 10 درصدی ( 1336 نفر) از نیروی انسانی بدون تعدیل یک نفر و با درخواست و تمایل افراد،  66 انتقال، 84 بازنشسته، 35 بازخرید در بین اعضای هیات علمی و 334 انتقال، 620 بازنشسته، 197 بازخرید نیروهای اداری بدون تعدیل حتی یک نفر بوده است.

افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه
دکتر حسین علیزاده ضمن اشاره به افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه به عنوان ماموریت دوم حوزه معاونت اداری و مالی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته ، درآمد اختصاصی دانشگاه در سال 1399 نسبت به سال 1396 رشد 76 درصدی را نشان می دهد.
وی میزان افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه را برابر با ارزش ریالی4200 میلیارد ریال در سال 1399 نسبت به 1396 (1396 برابر با 5500 میلیارد ریال- 1397 برابر با 9700 میلیارد ریال) عنوان کرد.

توازن بودجه ای
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور، توازن بودجه ای را یکی دیگر از ماموریت های مهم این حوزه دانست و گفت: این ماموریت با استراتژی اعمال پایه و حقوق قانونی در کنار افزایش پرداخت  های حقوق و دستمزد بدون ایجاد دین و بدهی برای دانشگاه انجام شد و شرایط اجرا نیز شامل؛ افزایش سنواتی حقوق، افزایش فوق العاده جذب اعضای علمی از سال 1399و افزایش 50 درصدی حقوق اعضای اداری (بدون احتساب همسان سازی)است.
وی با اشاره به نتایج این اقدام اظهار داشت: در مرحله اول ارتقای رتبه و پایه تمامی همکاران علمی و اداری انجام شد که طبق آن در بخش همکاران اداری؛2254 اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، 8765 مورد ارتقا رتبه شغلی کارکنان (مهارتی به رتبه 3، رتبه 3 به 2 و رتبه 2 به 1)،37314 مورد اعمال پایه برای همکاران اداری و 2214 مورد احیای اعمال پایه همکاران اداری مربوط به قبل از سال 1396 (با ارزش ریالی 74 میلیارد ریال) انجام شد.
وی نتایج اقدامات در بخش همکاران علمی را نیز شامل؛ 747 مورد ارتقا رتبه همکاران علمی (مربی به استادیار، استادیار به دانشیار و دانشیار به استاد) و 9045 مورد اعمال پایه برای همکاران علمی عنوان کرد.
دکتر علیزاده دومین اقدام مهم را در زمینه توازن بودجه ای، تبدیل وضعیت همکاران علمی و اداری ذکر کرد و افزود: در بخش همکاران علمی؛652 تبدیل وضع به پیمانی،1258 تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی، 100 تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی،678 مورد مامور به تحصیل  و 890 مورد پایان ماموریت به تحصیل صورت گرفت و در بخش همکاران اداری نیز؛ 466 تبدیل وضع از پیمانی به رسمی ازمایشی،342 تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و 209 مورد تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی بند و ماده 44 (ایثارگران) انجام شد.
وی شاخص انجام این اقدام را نیز عدم ایجاد بدهی برای مدیران آتی و تحمیل دیون به بدنه دانشگاه عنوان کرد و افزود: تبدیل وضعیت همکاران علمی و اداری در شرایط ؛افزایش 137 درصدی هزینه های حقوق پرسنلی (7700 میلیارد ریال در سال 1396 – 18260 میلیارد ریال در سال 1400) با ارزش ریالی : 10560 میلیارد ریال، افزایش 76 درصدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه (5500 میلیارد ریال در سال 1396- 9700 میلیارد ریال در سال 1399) با ارزش ریالی: 4200 میلیارد ریال و 1600 میلیارد ریال بدهی انباشته پیش از سال 1396 صورت گرفت.
وی اظهار داشت:این اقدام نتایج ؛ صرفه جویی و درآمدزایی جهت مدیریت هزینه ها بدون اخذ وام و ایجاد دیون برای دانشگاه، عدم تعدیل حتی یک نفر نیرو در کنار ایجاد ثبات شغلی (اعمال تمام مزایا، حق مسئولیت، ارتقا و پست برای تمام کارکنان قراردادی)، پرداخت کامل 1600 میلیارد ریال بدهی انباشته پیش از سال 1396 به غیر از بدهی مالیاتی و شهرداری ها را به همراه داشت.

محور دوم: اقدامات ساختاری
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور دومین محور را « اقدامات ساختاری» عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت اداری نخستین ماموریت در حوزه اقدامات ساختاری است.
ایجاد شفافیت اداری
دکتر حسن علیزاده مجموعه اقدامات در زمینه ایجاد شفافیت اداری را ؛ پیاده سازی اصل مغفول مانده حسابداری تعهدی در تمامی مراکز و واحدها (تکلیف به جا مانده از سال 1391 که مقرر بود تا پایان سال 1393 در دانشگاه پیاده شود و با 3 سال تاخیر صورت نگرفته بود)،تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، برنامه اجرایی سالانه و برنامه پنج ساله بر اساس تکلیف ماده 11 ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیات امنا ، انتقال تمامی حساب های دانشگاه به حساب متمرکز بانک مرکزی به منظور شفافیت و سهولت دسترسی نهادهای نظارتی، ثبت تمامی اموال دانشگاه در سامانه حسابداری تعهدی، بازمهندسی ساختار سازمانی دانشگاه، تجمیع حوزه های دارای وظایف مشترک در راستای کاهش هزینه، تهیه و تدوین اولین سند جامع منابع انسانی دانشگاه برای اولین بار عنوان کرد.
وی همچنین ساماندهی تمامی پرسنل دانشگاه در کل کشور (در کمتر از 6 ماه) ، پیاده سازی نظام ارزیابی کارکنان به صورت فصلی، پیاده سازی فرآیند انتخاب کارمند نمونه در راستای حمایت از کارکنان ، اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی متناسب با مراکز خودگران و تسهیل شرایط درآمدزایی ، حرکت در راستای خودگردانی مراکز و واحدهاو تهیه شناسنامه الکترونیکی تمامی اموال و ساختمان های دانشگاه را از دیگر اقدامات در این حوزه عنوان کرد.

تمرکز زدایی و تفویض امور به استانها
دکتر حسن علیزاده افزود: ماموریت دوم حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی در زمینه اقدامات ساختاری، تمرکز زدایی و تفویض امور به استانها ذکر کرد و افزود: این اقدام با هدف  توانمندسازی استانها و تمرکززدایی از سازمان مرکزی صورت گرفت و شامل؛ تفویض مزایده ها، مناقصات و انعقاد کلیه قراردادها به استانها و همچنین تشکیل کمیته منابع انسانی در استانها و تفویض تایید صورت وضعیت های استانی و صدور احکام کارگزینی بود.

به سامانه سپاری کلیه فعالیت های اداری
وی با اشاره به سامانه سپاری کلیه فعالیت های اداری افزود: معاونت اداری و مالی به دنبال  کاهش فرآیندهای اداری با بهره گیری از بسترهای الکترونیکی و افزایش راندمان کاری بود که خوشبختانه با راه اندازی سامانه جامع erp، سامانه پیشخوان خدمت الکترونیک و سامانه نقل و انتقالات این مهم محقق و کلیه امور قابل واگذاری به سامانه ها انجام شد.

نظم بخشی و تعیین تکلیف پروژه های معوق
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور همچنین به نظم بخشی و تعیین تکلیف پروژه های معوق به عنوان ماموریت چهارم در حوزه اقدامات ساختاری اشاره کرد و اذعان داشت: در این راستا؛ تعیین تکلیف 263 صورت وضعیت مربوط به پروژه های معوق پیش از سال 1396، صرفه جویی 330 میلیارد ریالی با بررسی دقیق صورت وضعیت های پیمانکاران (کاهش صورت وضعیت ها از مبلغ 1490 میلیارد ریال به 1160 میلیارد ریال )، ایجاد کارتکس الکترونیک و صورت وضعیت آنلاین برای تمامی پروژه های دانشگاه در راستای نظارت بهتر، تهیه شناسنامه فنی برای کلیه پروژها و تهیه و ابلاغ شیوه نامه تعمیر و نگهداری با موفقیت انجام شد.

هویت دار کردن املاک و مستغلات
دکتر حسن علیزاده هویت دار کردن املاک و مستغلات را ماموریت پنجم این حوزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کل سندهای دانشگاه از سال 1367 تا 1396 برابر با 333 سند و تعداد املاکی که صرفا در سال 1397 ، سند دار شدند برابر با 133 ملک است که بعد از سال 1397 به معاونت حقوقی واگذار شد .

خدمات رفاهی و پرسنلی
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خدمات رفاهی و پرسنلی را یکی دیگر از محورهای مهم این حوزه عنوان کرد و با اشاره به ماموریت اول در این حوزه افزود: ساماندهی تسهیلات مالی در راس فعالیت های خدمات رفاهی و پرسنلی قرار گرفت و بر این اساس اقداماتی چون؛ تدوین ایین نامه جامع خدمات رفاهی و درمانی دانشگاه پیام نور، مشمول شدن تمامی همکاران بازنشسته در طرح های بیمه تکمیلی، ارائه گزارش های ماهانه پرداخت تسهیلات در پورتال رفاهی به منظور شفافیت بهتر، ارائه 26270 فقره تسهیلات وام به همکاران علمی و اداری (سرانه هر نفر 2 فقره) شامل؛8300 فقره وام 13% مرابحه،17300 فقره تسهیلات قرض الحسنه 4 درصد،320 فقره وام 18 درصد،350 فقره وام مسکن اعضای هیات علمی و همچنین افزایش بی سابقه تسهیلات اعطایی صندوق قرض الحسنه کارکنان شامل؛ تعداد تسهیلات اعطایی صندوق قرض الحسنه از ابتدای تاسیس 1388 تا پایان سال 1396: 12000 فقره و تعداد تسهیلات اعطایی در سه سال 97 تا 1400: 7500 فقره وام صورت گرفت. میانگین پرداخت سالیانه وام قرض الحسنه از 1500 وام در سال به 2500 وام در سال افزایش یافته است.

افزایش مراکز خدمات رفاهی
وی در پایان اظهار داشت: معاونت اداری و مالی طی 4 سال اخیر با برنامه ریزی هدفمند و پیگیری های لازم توانست با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی به کارکنان خود ، 400 تخت جدید ایجاد کند و این در حالی است که طی 29 سال گذشته (حدفاصل سال های 1367 تا 1396) دانشگاه توانسته بود تنها 600 تخت ایجاد کند. . در مجموع در حال حاضر 1000 تخت آماده خدمت رسانی به همکاران است.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir