اداری و مالی
1398/3/12 یکشنبه
نماینده شهرستان های سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی؛
دانشگاه پیام نور طلایه دار توسعه عدالت علمی و آموزشی


مهندس سید احسن علوی نماینده شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور استان کردستان بازدید و با ریاست، کارکنان و اعضاء علمی این دانشگاه در سنندج دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، مهندس علوی دراین دیدار با اشاره به ارزشمند بودن خدمات دانشگاه پیام نور در توسعه عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار و حتی صفر مرزی، تاکید کرد: دانشگاه پیام نور کردستان به عنوان طلایه دار توسعه عدالت علمی و آموزشی در استان، نیازمند حمایت همه جانبه است و من نیز سعی خواهم کرد با تمام تلاش در جلسات مختلف با مقامات عالی کشور و در کمیسیون های مجلس، در برطرف کردن مشکلات این دانشگاه گام بردارم.
مهندس سید احسن علوی نماینده شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن اشاره به اینکه رشد و توسعه در کشورهای گوناگون در گرو توسعه پایدار آن کشورهاست، اظهار داشت: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه ریزی در هر یک از سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است.
وی گفت: انسان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه پایدار در مرکز توجه است و نیاز به آموزش دارد.
علوی تاکید نمود: با توجه به اینکه آموزش نیز از مؤلفه های توسعه پایدار به شمار می رود، پس آموزش به طور عام و آموزش و پرورش و آموزش عالی به طور خاص می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار داشته باشد.
نماینده شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: آموزش و توسعه رابطه دوسویه ای با هم دارند، از یک سو آموزش بسترساز توسعه است؛ از سویی دیگر، توسعه لازمه تحول اساسی در نظام آموزشی است.
علوی تاکید کرد: ضرورت دارد هر جامعه ای که به توسعه پایدار می اندیشد، آموزش مطلوب را در رأس برنامه های خود قرار دهد.
دکتر یعقوب احمدی سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان نیز در این دیدار تصریح کرد: نخبگان و دانشگاهیان می توانند به عنوان بازوی فکری نمایندگان محترم، آن ها را یاری دهند.
احمدی با اشاره به اینکه استان کردستان از استان های کمتر برخوردار است و نیاز به حمایت بیشتر از سوی دولت و مجلس دارد، گفت: با توجه به تخصیص نیافتن ردیف های بودجه ای استان کردستان، به دانشگاه پیام نور، به حمایت های بیش از پیش برای پیشبرد طرح ها و اهدافمان نیازمندیم.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir