اداری و مالی
1400/6/8 دوشنبه
قابل توجه کلیه همکاران غیرهیات علمی متقاضی ماموریت به خدمت؛
جزئیات نحوه ثبت درخواست نقل و انتقال اعضای غیرهیات علمی
جزئیات نحوه ثبت درخواست نقل و انتقال تحت عنوان "فرم ترفیع و انتصاب" و راهنمای " نحوه پیگیری درخواست توسط عضو" که در پیشخوان اعضاء غیرهیات علمی دانشگاه درنظر گرفته شده است، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی، طبق اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه، کلیه اعضاء غیرهیات علمی متقاضی ماموریت به خدمت باتوجه به ملاحظات ذیل از تاریخ 9 شهریورماه 1400(فعال سازی فرم) لغایت 14 شهریورماه(انسداد فرم) باید نسبت به تکمیل و ارسال درخواست ماموریت اقدام کنند و تایید درخواست از تاریخ 10 لغایت 16 شهریورماه توسط روسای مراکز و استان و رئیس اداری و پشتیبانی استان(در سطح سازمان مرکزی مدیران کل یا معاونین) در بستر سامانه جامع اداری و مالی صورت می گیرد.توضیح اینکه در این مرحله صرفا به درخواستهای جابجایی محل خدمت در قالب ماموریت یکساله رسیدگی خواهد شد.
  1. اعضایی که درحال حاضر در وضعیت مامور به خدمت می باشند در صورت درخواست شخصی و موافقت مقصد بدون نیاز به ورود اطلاعات و درخواست در سامانه مشمول تمدید ماموریت به خدمت به مدت یکسال خواهند بود. بدیهی است در صورت عدم موافقت مقصد می بایست در پایان ماموریت به محل خدمت اولیه مراجعه و در پست (شغل) تعیین شده خدمت نمایند.
  2. بررسی درخواست انتقال و ماموریت اعضاء به خارج از دانشگاه برابر ضوابط تعیین شده در آیین نامه های استخدامی (هیات علمی/غیرهیات علمی)و خارج از فرم مذکور صورت می پذیرد.
  3. ملاک ثبت و گردش فرم درخواست ماموریت وجود پست بلاتصدی قابل رویت در سامانه در مرکز یا واحد مقصد خواهد بود.
  4. ثبت درخواست توسط متقاضیان تا قبل از طی مراحل پیش بینی شده،تکمیل گردش و صدور نامه موافقت با ماموریت توسط اداره کل امور اداری صرفا به منزله درخواست بوده و هیچ اولویت و یا حقی برای متقاضی در بر نخواهد داشت.

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir