اخبار
1402/9/14 سه‌شنبه
همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی بهمن ماه امسال برگزار می شود
همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با همکاری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی علاقمندان مقاله های خود را می توانند با عنوان های (حقوق ساختمان)، (حقوق دادرسی شهری)، (حقوق مدیریت شهری)، (حقوق سلامت شهری)، (حقوق شهرسازی)، (حقوق زمین شهری) و (حقوق فناوری نوین شهری) به دبیرخانه همایش ملی مذکور ارسال کنند.
مهلت دریافت چکیده مقاله های همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی ۲۰ دی ماه سال جاری است.
۳۰ دی ماه امسال آخرین مهلت دریافت مقاله کامل توسط علاقمندان برای شرکت در همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی است.
علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۲۲۴۸۵۱۳۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
پژوهشگران می توانند مقاله های خود را از طریق رایانامه به همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی به آدرس های
www.iranianurbanlaw.com
 www.conference.pnu.ac.ir
 info@iranianurbanlaw.com
f.social@pnu.ac.ir
ارسال کنند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir