فناوری و پژوهش
1401/11/19 چهارشنبه
افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نور؛
حضور دانشگاه پیام نور در فهرست دانشگاه‌های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها
دانشگاه‌های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سال تحصیلی 1400-1401 اعلام شدند.
به گزارش روابط عمومی، بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال 1398 هیئت وزیران)؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری کشور باید تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها) و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارساهای) دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و ثبت کنند. برای انجام این قانون، ایرانداک سامانة «همانندجو» را در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از 469 هزار پارسا، بیش از 174 هزار پیشنهاده، و 350 هزار مقاله در دسترس همة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور گذارده است که اکنون بیش از 42 هزار استاد و نزدیک به 340 هزار دانشجو در آن عضو هستند.
بر پایه عملکرد مؤسسه‌های زیرپوشش در سال تحصیلی 1400-1401؛ دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، و شیراز رتبه‌های نخست تا سوم همانندجویی را به دست آورده‌اند. جدول زیر شمار درخواست‌های همانندجویی را برای 10 دانشگاه نخست نشان می‌دهد.
ده دانشگاه دارای بیشترین درخواست همانندجویی در سال تحصیلی 1400-1401
رتبه دانشگاه شمار درخواست‌های همانندجویی
1 تهران 17.096
2 فردوسی مشهد 7.510
3 شیراز 5.367
4 مازندران 5.007
5 تربیت مدرس 4.647
6 علامه طباطبایی 4.417
7 اصفهان 4.406
8 بین‌المللی امام رضا (ع) 3.650
9 پیام نور . مرکز تهران جنوب 2.623
10 پیام نور استان البرز 2.550
 در میان نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو؛ نشریه‌های دانشگاه جامع امام حسین (ع)، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، و نشریه نگره؛ رتبه‌های نخست تا سوم همانندجویی را در سال تحصیلی 1400-1401 به دست آورده‌اند.
افزون بر این، ایرانداک «سامانة ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده» را در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR راه‌اندازی کرده است که در سال تحصیلی 1400-1401 روی هم 486 مؤسسه با آن همکاری داشته‌ و بیش از 92 هزار پارسا و 59 هزار پیشنهاده را در آن ثبت کرده‌اند.
با همکاری سازمان امور دانشجویان؛ سامانة ملی ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها از آبان 1397 پذیرای ثبت برخط نسخة الکترونیکی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور نیز شد. این مدارک پس از کنترل ایرانداک و تأیید آن سازمان، ثبت می‌شوند. در سال تحصیلی 1400-1401، یک‌هزار و 105 پارسا در این سامانه ثبت شده‌اند. جدول زیر شمار ثبت پارسای بیرون از کشور را برای 10 کشور نخست نشان می‌دهد.
شمار ثبت پارساي بیرون از كشور
در سال تحصیلی 1400-1401 برای ده کشور نخست
رتبه کشور شمار
1 آمريكا 351
2 کانادا 189
3 ايتاليا 136
4 استرالیا 64
5 سوئیس 34
6 مالزی 34
7 روسیه 28
8 انگلیس 26
9 ترکیه 25
10 آلمان 23
جدول‌های زیر نیز آمار ثبت پارسا و پیشنهاده را در هر منطقة آمایش آموزش عالی، برای پنج دانشگاه با بیشترین عملکرد نشان می‌دهند.
دانشگاه‌هاي دارای بیشترین ثبت پارسا در سال تحصیلی 1400-1401 در مناطق ده‌گانه آمایش آموزش عالی
منطقة
آمايش
رتبه دانشگاه شمار ثبت پارسا
1 1 شهید بهشتی 2.350
2 پیام نور استان تهران 2.142
3 تربیت مدرس 1.883
4 علامه طباطبائی 1.767
5 علم و صنعت ایران 1.723
2 1 گیلان 1.073
2 مازندران 927
3 صنعتی نوشیروانی بابل 449
4 پیام نور استان مازندران 345
5 پیام نور استان گیلان 317
3 1 تبريز 2.125
2 اروميه 1.254
3 محقق اردبیلی 799
4 زنجان 679
5 آزاد اسلامی . واحد اردبیل 403
4 1 جامعه المصطفي العالميه 1.143
2 ادیان و مذاهب 950
3 قم 778
4 بين‌المللي امام خميني 667
5 اراک 468
5 1 كردستان 823
2 رازي 813
3 لرستان 493
4 ایلام 416
5 باختر ایلام 217
6 1 يزد 1.126
2 اصفهان 1.083
3 صنعتي اصفهان 682
4 کاشان 612
5 شهرکرد 425
7 1 شيراز 2.536
2 پیام نور استان فارس 353
3 خلیج فارس 225
4 صنعتي شيراز 214
5 سلمان فارسی کازرون 31
8 1 شهيد باهنر كرمان 993
2 سيستان و بلوچستان 798
3 هرمزگان 288
4 زابل 240
5 ولی عصر رفسنجان 237
9 1 فردوسي مشهد 2.103
2 سمنان 832
3 پیام نور استان خراسان رضوی 661
4 صنعتي شاهرود 515
5 بیرجند 440
10 1 شهيد چمران اهواز 1.068
2 پیام نور استان خوزستان 310
3 علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 205
4 صنعتی جندی شاپور دزفول 107
5 علوم و فنون دریایی خرمشهر 57
 
دانشگاه‌هاي دارای بیشترین ثبت پیشنهاده در سال تحصیلی 1400-1401 در مناطق ده‌گانه آمایش آموزش عالی

منطقة
آمايش
رتبه دانشگاه شمار ثبت پیشنهاده
1 1 تربيت مدرس 2.036
2 شهيد بهشتي 1.978
3 الزهرا (س) 741
4 هنر تهران 711
5 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 243
2 1 آزاد اسلامی . واحد رشت 2.689
2 مازندران 1.057
3 فروردین . قائمشهر 971
4 گلستان 688
5 صنعتي نوشيرواني بابل 502
3 1 تبریز 2.233
2 ارومیه 1.148
3 محقق اردبیلی 1.087
4 زنجان 627
5 آزاد اسلامی . واحد اردبیل 620
4 1 ادیان و مذاهب 1.632
2 قم 734
3 اراک 553
4 بوعلی سینا 476
5 پیام نور استان همدان 384
5 1 رازي 935
2 پیام نور استان کرمانشاه 597
3 ايلام 429
4 باختر ایلام 295
5 كردستان 294
6 1 اصفهان 1.205
2 يزد 828
3 علم و هنر یزد 634
4 كاشان 610
5 پیام نور استان اصفهان 554
7 1 پیام نور استان فارس 472
2 صنعتي شيراز 266
3 خليج فارس 264
4 خرد بوشهر 239
5 پارس 123
8 1 سیستان و بلوچستان 697
2 پیام نور استان هرمزگان 352
3 زابل 209
4 هرمزگان 194
5 تحصیلات تکمیلی صنعتی... کرمان 168
9 1 فردوسی مشهد 2.315
2 سمنان 792
3 صنعتی شاهرود 715
4 بین‌المللی امام رضا (ع) 694
5 پیام نور استان خراسان رضوی 552
10 1 علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 190
2 پیام نور استان خوزستان 143
3 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 96
4 صنعت نفت 95
5 صنعتي جندي شاپور دزفول 88
 

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir