فرهنگی
1402/6/8 چهارشنبه
به مناسبت هفته دولت در دانشگاه پیام نور برگزار شد:
میزگرد علمی چگونگی متوازن سازی کار و زندگی
به گزارش روابط عمومی دکتر رودابه فرهادی دبیر جلسه در ابتدای نشست ضمن تبیین موضوع اظهار داشت: اگر بین کار و زندگی توازن برقرار شود، بهره وری نیروی انسانی  نیز افزایش یافته و اقدامات انجام شده در جامعه بازخورد مثبت پیدا می کند.

همچنین دکتر زهره سادات نبوی با بیان اینکه تعادل کار و زندگی سلامت جسمی فرد را تأمین خواهد کرد، افزود: استرس شدید، نبود توازن میان کار و زندگی و دغدغه های متناوب کاری منجر به مشکلات روحی و از دست رفتن سلامت روان می شود و  تاثیرات مستقیم فیزیولوژیکی به دنبال خواهد داشت.

دکتر محمدتقی امینی  نیز در این نشست بر لزوم مدیریت زمان در ایجاد این توازن تاکید نمودند.

دکتر پروانه دانش در حوزه علوم اجتماعی درباره توازن کار و زندگی گفت: تحولات جوامع در تغییر نقش ها، تعارض و تضاد نقشی اجتناب ناپذیر است به عنوان نتیجه این تغییرات دارای تبعات زیادی می باشد که باز تعریف نقش های موجود در متوازن سازی کار و زندگی موثر هستند.

دکتر عزت اله کردمیرزا در حوزه روانشناسی درباره تعادل کار و زندگی گفت: تنظیم رابطه بین کارفرما و کارکنان بر مبنای جلب مشارکت، عامل موثری در ایجاد رضایت شغلی و به تبع آن ایجاد توازن بین کار و زندگی می باشد.

خانم دکتر فرزانه سریر در حوزه حقوق نیز اشاره کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، الگوی سوم زن  الگویی است که می تواند توازن کار و زندگی را برقرار نماید.

دکتر مسعود یارمحمدی در حوزه آمار، به بررسی آماری پیشایندهای توازن کار و زندگی با رویکرد فرا تحلیل بر اساس پژوهش های گذشته پرداخت و اظهار داشت: متغیرهای مهارت های فردی، استقلال کاری، انعطاف پذیری کاری، حمایت خانواده، حمایت سرپرست (همگی با ضریب مثبت) و حجم کاری زیاد، تعارض کار-خانواده (با ضریب منفی) دارای بیشترین اندازه اثر هستند و لذا بین پیامدهای توازن کار – زندگی به ترتیب متغیرهای تعهد سازمانی، امنیت روانی کارکنان، رضایت از زندگی و سلامت کارکنان (همگی با ضرایب مثبت) و قصد ترک شغل (با ضریب منفی) دارای بیشترین  اندازه اثر می باشد.

دکتر ارجمندی در حوزه علوم تربیتی نیز اظهار داشت:  نظریات صاحبنظران مختلف در رابطه با متوازن سازی کار و زندگی حاکی از این واقعیت است که اثرات متقابل کار بر محیط خانواده و اثرات خانواده بر کیفیت کار، انکار ناپذیر بوده و در صورتی که این تعادل برقرارنشود، نشانگان افسردگی و اضطراب در فرد ظهور می کند که در نتیجه آن شاهد کاهش بهره وری، افت کیفیت کار، غیبت از کار و ترک خدمت، ناخشنودی شغلی و ناخشنودی از زندگی مشترک خواهد شد. 

حجت الاسلام دکتر نیک صفت ضمن نقد و بررسی مباحث، سه راه کار پیشنهادی برای متوازن سازی کار و زندگی را تبیین کردند که شامل اصل و فرع کردن وظایف و تکالیف زنان در محیط خانه و  محیط کار در صورت تعارض، تعیین شرح وظایف مورد توافق زوجین در محیط خانواده و داشتن یک معیار ثابت و فصل الخطاب قرار دادن آن معیار بود.
لازم به ذکر است این میزگرد با همکاری شورای مطالعات زنان و خانواده نهاد رهبری، معاونت بانوان بسیج اساتید، کمیته مشورتی بانوان و دفتر مطالعات مدیریت این دانشگاه برگزار شد، متخصصانی از حوزه های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir