فناوری و پژوهش
1400/2/6 دوشنبه
گزارش پراستنادترین های دانشگاه ها از سوی دانشگاه استنفورد منتشر شد؛
ده استاد دانشگاه پیام نور در لیست پراستنادترین های دانشگاه استنفورد
نام ده تن از اساتید دانشگاه پیام نور در جدیدترین لیست منتشر شده اساتید پراستناد دانشگاههای دنیا از سوی دانشگاه استنفورد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی، اساتید دانشگاه پیام نور؛ خانم زرین اسحاقی و آقایان؛ محمدعلی کریمی، حامد امین زاده، قاسم رضانژاد بردجی، سید ضیاء محمدی، حسن کرمی، اسماعیل وصالی، حجت ویسی، عباس تیموری و حسین حسین زاده در این لیست قرار دارند.
گفتنی است، محققین دانشگاه استنفورد هر ساله لیست دو درصدی محققین دانشگاههای دنیا را بر اساس کثرت ارجاعات به مقالات چاپ شده آنها که دلالت بر با اهمیت بودن آن است، استخراج می کنند. در تازه ترین لیست منتشر شده از سوی دانشگاه استنفورد که مربوط به ابتدای سال 1960 تا انتهای سال 2020 است، نام ده تن از اساتید دانشگاه پیام نور وجود دارد.
این گزارش نقش بسیار مهمی در ارتقای رنکینگ دانشگاههای دنیا دارد.


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir