اخبار
1401/3/9 دوشنبه
حکم انتصاب آقای دکتر مجید جاوری به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir