اطلاعیه
1399/6/12 چهارشنبه
تغییرات برخی دروس بر اساس سرفصل بازنگری شده در رشته شیمی محض و کاربردی ورودی 95 به بعد

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir