اطلاعیه
1397/7/21 شنبه
اصلاح عنوان منبع درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته در نیمسال اول 98-97 (97/07/08)

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir