1398/6/11 دوشنبه
يكشنبه برگزاری جلسه دبیرخانه دائمی ستاد اربعین دانشگاه پیام نور استان ایلام با حضور جناب آقای دکتر سهراب زاده ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان ایلام

.

 

 

برگزاری جلسه دبیرخانه دائمی ستاد اربعین دانشگاه پیام نور استان ایلام  با حضور جناب آقای دکتر سهراب زاده ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان ایلام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ایلام : جلسه دبیر خانه دائمی  ستاد اربعین  با حضور جناب آقای دکتر سهراب زاده ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان ایلام ، سرکار خانم ناظری مدیرفرهنگی ، دانشجویی دانشگاه و مدیران ستادی دانشگاه درسالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.

-

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر