اخبار
<br />


بودجه هر استان بر اساس میزان درآمد آن استان تعیین می شود
دکتر حسنی با عنوان اینکه امسال بودجه هر استان بر اساس میزان درآمد آن استان تعیین می شود، گفت: بسیاری از مراکز استانی پردرآمد دانشگاه پیام نور به دلیل اختصاص درآمد آنها به دیگر مراکز و واحدها از زیرساخت های ضعیف تری برخوردارند از این رو امسال درصدد هستیم بودجه را بر اساس درآمد هر استان تعیین نماییم.
به گزارش روابط عمومی، معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در جلسه ویدئوکنفرانس با روسای استانی بر لزوم حفظ نظم و انضباط اداری و مالی تاکید کرد و اظهار داشت: تفویض اختیار امور اجرایی به روسای مراکز و واحدها یکی دیگر از برنامه های مهم دانشگاه پیام نور در سال 95 است که امیدواریم با تلاش ویژه تمامی روسا و کارکنان دانشگاه پیام نور این مهم تحقق یابد و سازمان مرکزی بتواند نظارت بیشتری بر حسن اجرای عملکرد امور داشته باشد.
وی با عنوان اینکه حفظ عزت و شان دانشگاه پیام نور مهم ترین هدفی است که باید مورد توجه قرارگیرد، تصریح کرد: روسای استانی دانشگاه پیام نور مسئول رسیدگی به وضعیت کارکنان، تشویق نیروهای دلسوز و زحمتکش، حل مشکلات مالی و اسناد زمین ها و املاک دانشگاه هستند و باید با حفظ وحدت و هماهنگی کامل، در راستای دستیابی به جایگاه اصلی دانشگاه پیام نور گام بردارند.
دکتر حسنی با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » گفت: امید است بتوانیم امسال با صرفه جویی بیشتر ، افزایش منابع درآمدی و بهبود عملکرد نقش موثری در اعتلای دانشگاه پیام نور داشته باشیم.
گفتنی است، جلسه ویدئوکنفرانس معاون اداری، مالی و عمرانی به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امور و وحدت رویه طی سال 1395 و همچنین طرح مسائل مالی استانها امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر