اخبار
سامانه ثبت نام در جشن
طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام جشن تجلیل از دانش آموختگان برتر طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام جشن تجلیل از دانش آموختگان برتر


دکتر حاجی حسینی، مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات از طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام جشن تجلیل از دانش آموختگان برتر توسط مهندسین دفتر آمار و فناوری اطلاعات خبر داد.

ایشان افزود این سامانه به پیشنهاد حوزه معاونت محترم فرهنگی و فوق برنامه و با تلاش و دانش درون سازمانی پرسنل دفتر آمار و فناوری اطلاعات در راستای برنامه ریزی منسجم تر جهت برگزاری جشن تجلیل از دانش آموختگان برتر و مدیریت اسکان این دسته از دانشجویان و همراهان ایشان، طراحی و پیاده سازی گردیده و آماده بهره برداری میباشد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر