همایش ها
1398/4/5 چهارشنبه
به همت اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور؛
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی والیبال برگزار می شود

.

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال ۶ مرداد به میزبانی دانشگاه پیام نور همدان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، عبدالمهدی نصیرزاده دبیر کل برگزاری این همایش هدف از برگزاری این هم اندیشی علمی را کاربردی کردن علوم ورزشی در رشته ورزشی والیبال دانست و افزود: در این نشست علمی سعی برآن شده که به صورت هدفمند از نخبگان رشته ورزشی والیبال کشور برای سخنرانی دعوت شود .ضمن  اینکه سعی بر آن داشتیم که این همایش بتواند چالش های پیش روی جامعه والیبال را حل کند.
به گفته دکتر نصیرزاده دراین همایش چهار کارگاه دانش افزایی با موضوعات برنامه ریزی و طراحی تمرین ؛تمرینات افزایش توان انفجاری ؛کاربرد IT در سازماندهی تمرینات و جنبه های ذهنی وروانی در طراحی تمرینات با حضور مدرسین بین المللی برگزار خواهد شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر