گزارش تصویری
1398/3/3 جمعه
گزارش تصویری؛
غرفه پرشور دانشگاه پیام نور در نمایشگاه بین المللی قران کریم/بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر علوم و ریاست دانشگاه

. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر