اخبار
1398/6/26 سه‌شنبه
افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نور؛
کسب رتبه دو در کنکور کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد باشت

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد باشت، در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توانست رتبه دوم را کسب کند.                                                              
اردوان حسینی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد باشت درکنکور کارشناسی ارشد سال 1398رتبه دوم را کسب کرد و د ر اولین اولویت انتخابی خود درمقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه  دولتی شیراز پذیرفته شد.

همچنین وی  رتبه سوم المپیاد دانشجویی را به خود اختصاص داد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر