شنبه 29 شهریور 1399   14:41:45
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

استانها
1398/7/14 یکشنبه
آشنائی ورودی های جدید در دانشگاه پیام نور استان اصفهان؛
اجرای طرح ترم اولی سلام در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان با همکاری تشکل ها، انجمن ها و کانونهای دانشجویی مقدمات استقبال از دانشجویان ورودی جدید را فراهم آورد.

در همین راستا فعالین فرهنگی دانشجویی مرکز اصفهان با فراهم آوردن "میز استقبال و خوش آمد گویی" به دانشجویان جدید الورود در محوطه دانشگاه، با گل به استقبال نو دانشجویان رفتند.

تشکلها، انجمنها و کانونهای فرهنگی مرکز اصفهان به منظور بهره گیری از امکان آشنایی چهره به چهره با نو دانشجویان و ایجاد فضای صمیمی میان دانشجویان قدیمی و جدید و با برپایی ایستگاه ترم اولی سلام و پذیرایی از دانشجویان جدیدالورود و همچنین معرفی دانشگاه و بخش های مختلف مرکز و برپایی ایستگاه صلواتی از دانشجویان در آغازین روزهای سال تحصیلی  پذیرایی کردند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر