دوشنبه 7 مهر 1399   17:01:05
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

استانها
1398/5/27 یکشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران؛
در سومین نشست سالانه شورای نظارت و ارزیابی تاکید کرد

.لزوم جدیت بر اجرای آیین نامه های ابلاغی و حسن نظارت بر آن ها
سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷  با حضور  دکتر بخشی خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر شادرخ؛ معاون اجرایی استان،   دکتر نصیری؛ رئیس شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، دبیر شورا و مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و اعضای شورا،  دکتر برزگر، دکتر سلطانی، مقدم؛ مدیر حراست استان، بیات؛ مدیر حوزه ریاست ،  نبوی؛ مدیر آموزش؛  شفیعی؛ مدیر مالی و ابراهیمی؛ کارشناس نظارت و ارزیابی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر بخشی خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران توجه به آئین نامه های ابلاغی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ما وظیفه داریم آئین نامه ها را ابلاغ و مراکز / واحد ها موظف به رعایت آنها مطابق آئین نامه های ابلاغی هستند.
 وی خواستار برگزاری جلسات مدیران گروهها با حضورمدیر نظارت و ارزیابی، مدیر آموزش استان تهران و روسای چهارگانه شد.
شایان ذکر است  پس از بحث و بررسی پیرامون دستورات جلسه، با نظرات اعضاء مصوباتی مورد تصویب قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر