دوشنبه 22 مهر 1398   19:31:12
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

استانها
1398/4/17 دوشنبه
دکترشیخ الاسلامی در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان مازندران:​​​​​
فعالیتهای فرهنگی دانشگاه باید توأم با تحرک و نشاط باشد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمود شیخ الاسلامی رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران در جلسه شورای فرهنگی استان با اشاره به اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی بایستی از ظرفیتهای دانشجویان استفاده کرد، تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی دانشگاه باید توأم با تحرک و نشاط باشد.
وی بر ضرورت تعامل مراکز و واحدها با دستگاههای اجرایی و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر استان مازندران به دانشجویان شد
. در این جلسه کلیات برنامه های فرهنگی نیمسال اول 99-98 مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مازندران به تصویب رسید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر