سه‌شنبه 1 مهر 1399   17:05:25
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مناقصه ها
1398/9/16 شنبه
دعوت به سر مایه گذاری،
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح حهای تملک دارایی های سرمایه ای

.

دانشگاه پیام نور فارس در راستای کلی اصل 44 قانون الحاق برخی موارد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(3) و تبصره 19 قانون بودجه سال 98 کل کشور در نظر دارد با جذب سرمایه گذاران بخش دولتی علاقه مند  جهت تکمیل پروژ ه های ذیل اقدام نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر