شنبه 16 فروردين 1399   00:31:15
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مناقصه ها
1398/3/28 سه‌شنبه
آگهی مناقصه (عمومی)
آگهی مناقصه خرید کاغذ تحریر و کاغذA4

.

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد، جهت خرید کاغذ تحریر و کاغذA4 به شرح ذیل:

 1-کاغذ تحریر در ابعاد 100*70 گرماژ 75 گرمی به تعداد 6000 بند (کاغذ ایرانی)

2- کاغذ تحریر در ابعاد 90*60 گرماژ 70 گرمی به تعداد 500 بند (کاغذ ایرانی)

3-کاغذ تحریر در ابعاد 90*60 گرماژ 75 گرمی به تعداد500 بند(کاغذ ایرانی)

4-کاغذ تحریردر ابعاد 90*60 گرماژ 80 گرمی به تعداد 500 بند (کاغذ ایرانی)

5- کاغذ A4 گرماژ80گرمی جهت دستگاه پرینتر و کپی وفکس به تعداد 10000 بسته (کاغذ ایرانی)

 برای مرکز چاپ و توزیع خود اقدام به انجام مناقصه عمومی  نماید . لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره  2178609001007  نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور ) به همراه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج اکهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1398/04/01به آدرس : تهران -مینی سیتی –بلوار ارتش-ابتدای شهرک نفت –خیابان نخل-سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور اداره کل پشتیبانی مراجعه نمایند.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 2/400/000/000ريال می باشد.

ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان موضوع قرارداد مسترد خواهد شد.

آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1398/04/15می باشد.

هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ