اخبار
1398/1/19 دوشنبه
طرح‌ برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم
مطالعات استراتژیک درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشگران دانشگاه پیام نور طرح‌ برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم شد.

.

<h3 dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:13.5pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">مطالعات استراتژیک درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشگر دانشگاه پیام نور </span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">طرح‌ برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم</span></span></span> <span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">شد</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""></span></span></span></span></span></span></span></span></h3> <h3 dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:13.5pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""></span></span></span></span></span></h3> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">پژوهش «مطالعات استراتژیک با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، به همت پژوهشگر دانشگاه پیام نور جناب آقای مهندس محمدرضا شهیدی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور استان تهران انجام و به عنوان یکی از طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور معرفی شد.<br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=8194984b-ba6a-47ad-9fc7-e881d0855894" style="float:left" /></span></span></span> <span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""></span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  </p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><br /> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خصوصاً بندهای </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">۱۰</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">، </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">۱۱</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">، </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">۱۲</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> و </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">۲۳</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> مبنی بر توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به کارگیری و شناسایی ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی کشور، این پژوهش در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام پذیرفته است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> با توجه به ماده </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">۱۶۶</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کل کشور مقرر شد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تبدیل به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با قابلیت تبدیل شدن به قطب اول حمل و نقل و بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">برای تحقق این امر این پژوهش در فصل‌هایی شامل تبیین ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و انطباق با ظرفیت های شهر فرودگاهی، گزارش شناخت از توان فعلی شهر فرودگاهی، مقایسه فرودگاه امام خمینی (ره) با فرودگاه‌های منطقه و جهان، توضیح مفاهیم شهر فرودگاهی در دنیا و بررسی تطبیقی شهرهای فرودگاهی دنیا با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، بررسی قوانین و مقررات و نقاط قوت وضعف و کمبود قوانین و مقررات اجرایی برای حصول به نتایج، پژوهش در خصوص ظرفیت ها و و مزیت‌های ایران، بررسی موانع کسب و کار در ایران در انطباق با موضوع شهر فرودگاهی اما خمینی (ره)، روش‌های تامین منابع مالی برای انجام پروژه‌های شهر فرودگاهی، و توضیح ظرفیت‌های منطق آزاد ویژه اقتصادی و انطباق آن با شهر فرودگاهی و روش های توسعه شهر فرودگاهی انجام پذیرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">نظر به اینکه برای اجرای پروژه‌های مشخص شده در محدوده شهر فرودگاهی نیاز به تامین منابع مالی مستقل می‌باشد، لذا برنامه آتی برای تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت، از برنامه‌های آتی جهت توسعه این پژوهش می‌باشد و مقدمات آن انجام پذیرفته است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.<br /> <br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=5d6fb00b-5395-4679-bde4-a259ae70a551" /></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار