اخبار
1397/3/2 چهارشنبه
برگزاری سی و چهارمین کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
اين كارگاه با عنوان آموزش چگونگی تاسیس موسسات میانجی گری کیفری و اشتغال زایی مرتبط با آن توسط استان هرمزگان برگزار گرديد.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار