اخبار
1397/2/23 يكشنبه
برگزاری سی و سومین کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
اين كارگاه با عنوان هوش مالی و فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران توسط استان فارس برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار