مراسم ضیافت افطاری دانشجویان ترکیه ای مقیم ایران در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور در تاریخ 1398/02/31 در تاریخ 1398/02/31 نشستی به ابتکار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور برای پذیرایی افطار از دانشجویان ترکیه ای مقیم ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور رایزن علمی کشور ترکیه در ایران برگزار گردید دانشجویان به تبادل نظر و اعلام نقطه ظرات خود در خصوص مشکلات و امتیازات تحصیل در ایران پرداختند و رایزن علمی نیز به سؤالات دانشجویان پاسخ داد. در تاریخ 1398/02/31 نشستی به ابتکار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور برای پذیرایی افطار از دانشجویان ترکیه ای مقیم ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور رایزن علمی کشور ترکیه در ایران برگزار گردید دانشجویان به تبادل نظر و اعلام نقطه ظرات خود در خصوص مشکلات و امتیازات تحصیل در ایران پرداختند و رایزن علمی نیز به سؤالات دانشجویان پاسخ داد.
در این نشست خانم دکتررودابه شاه حسینی ، معاون مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور ، به تشریح رسالت مرکز در خصوص گسترش دیدگاه های ایران شناسی و زبان فارسی پرداخت و به سؤالات دانشجویان پاسخ داد.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر