كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود

قابل توجه دانشجویان محترم رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق ورودی 98 جهت مشاهده برنامه کلاسی خود اینجا کلیک کنید

👈👈👈ادرس
ازمایشگاه مدار منطقی (16:15 الی 17/45)- برق  و مدار الکتریکی (14/30 الی 16)با استاد عبادی فلاح در مرکز فنی و حرفه ای شهر جدید هشتگرد واقع در میدان شهرداری بلوار انقلاب خیابان گل آرا برگزار خواهد شد

🔴اطلاعیه فوری🔴
کلاس آزمایشگاه مدار منطقی و الکتریکی استاد عبادی فلاح و استاد جعفری امروز چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد آقا جانی پنجشنبه ۹۸/۶/۲۸ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس مدار منطقی همواره ساعت 8:30 در ساختمان اداری دانشگاه واقع در بلوار آیت الله خامنه ای برگزار خواهد شد.

واحد برنامه ریزی دانشگاه پیام نور هشتگرد
sapp.ir/pnu.hashtgerd

🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد باری چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد قمشال و استاد نجف زاده چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد قمشال و استاد نجف زاده چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد مریم اصغری چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد قنبری چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd

1