دوشنبه 31 شهریور 1399   06:52:23
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

گزارش تصویری

'گزارش تصویری؛

با حضور مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری :

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر