درباره اداره آمار و امور استان ها

اقدامات  صورت گرفته در اداره  آمار و امور استان ها

·         تعیین میزان بودجه دسترسی به پهنای باند ارتباطی با در نظر گرفتن تعداد دانشجو، اعضای علمی و اداری و متناسب با سرویس های ارائه شده و با در نظر گرفتن نرخ پهنای باند اینترنت مصوب برای سال 93

·         تعیین بودجه اطلاع رسانی به دانشجویان ، اعضای محترم علمی و اداری متناسب با تعداد دانشجویان ، نرخ مصوب پیامک تعداد پیامک مورد نیاز جهت ارسال.

·         تعیین بودجه فیبر نوری برای ستاد استان های در خواست کننده پس از استعلام از مخابرات استان ، استعلام تملکی بودن ستاد استان تعداد دانشجو و سرویس های استان.

·         تعیین بودجه مورد نیاز جهت پشتیبانی سیستم های رایانه ای استان و خرید های غیر متمرکز متناسب با تعداد رایانه های استان و ...

·         برگزاری همایش هم اندیشی مدیران IT استانی

·         رتبه بندی استان ها در حوزه فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن شاخص های سخت افزاری، نرم افزاری، زیر ساختی

·         تجلیل از مسئول IT برگزیده با ارائه لوح تقدیر.

·         تجهیز و آماده سازی مراکز به رایانه و زیر ساخت مناسب جهت برگزاری آزمون بدون کاغذ

·         انجام تست و پایلوت سیستم های امنیت آزمون از جمله تیتان و کیهان.  

·         تجهیز مراکز منتخب برای برگزاری آزمون تافل به دوربین IPCam .

·         ارائه مشاوره های فنی به استان ها در حوزه فناوری اطلاعات

·         پیگیری وضعیت زیرساختی استان ها و تجهیز مراکز و واحد ها به پهنای باند اینترانت.

·         صدور حدود 1000 ایمیل برای اعضای محترم هیئت علمی، مراکز بین الملل و نشریات مختلف.

·         ایجاد بانک رزومه مسئولین فناوری اطلاعات استان ها.

·         برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف متناسب با نیاز مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات استان ها با امکان صدور گواهینامه شرکت در دوره آموزشیآمار های قابل ارائه توسط  اداره آمار  

·         ارائه آمار دقیق تعداد رایانه های موجود در مراکز و واحدها

·         آمار کل دانشجویان بین الملل به تفکیک مقطع ، رشته ، کشور و شهر .

·         آمار کل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی ، روانشناسی ، تربیت بدنی ، علم اطلاعات و دانش شناسی به تفکیک استان ، مرکز و رشته .

·         آمار دانشجویان متأهل به تفکیک استان.

·         کلیه واحد و مراکز دانشگاه پیام نور به همراه تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل ، آمار اعضای هیأت علمی ، مدرسین مدعو و تعداد رایانه های موجود در هر استان .

·         تعداد کل دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مدرسین مدعو و مربیان رشته تربیت بدنی به تفکیک جنسیت .

·         ارسال مشخصات شامل ( نام، نام خانودگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه ؛ دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی ، تاریخ شروع تحصیل و تاریخ خاتمه تحصیل ) برای فرزندان ذکور بازنشستگان نیروهای مسلح.   

·         آمار دانشجویان و مراکز مجری رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی ، مدیریت جهانگردی ، اقتصاد ، حسابداری ، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت MBA به تفکیک مقطع، استان و مرکز /واحد.

·         ارسال مشخصات دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک استان، نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی ، کد ملی ، شماره شناسنامه و نام پدر جهت ارائه به بیمه .

·         ارسال مشخصات دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ارائه به بنیاد شهید و امور ایثارگران به تفکیک استان ، مرکز ، کد ملی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، مقطع ، جنسیت ، رشته .

 

ارسال گزارش های دیوان محاسبات شامل :

·         کلیه تخفیف های ثبت شده نیمسال های تابستان 91 و نیمسال اول و دوم 92 به همراه علت تخفیف و مبلغ تخفیف داده شده به تفکیک استان.

·         کلیه پرداخت های دانشجویان واحد بین الملل به تفکیک شماره حساب و واحدهای برون مرزی .

·         لیست کلیه دانشجویان بدهکار به همراه مبلغ بدهی به تفکیک استان.