عملکرد و آمار ها

عملکرد دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی
- تولید بیش از  2400 عنوان کتاب در دفتر تدوین از سال 1367 تا پایان سال 1396
- برگزاری شش نوبت فراخوان تدوین کتب درسی از سال 1391 تا پایان سال 1396
- ساماندهی صدور ابلاغ برای متقاضیان تولید اثر و نحوه پرداخت حق التالیف با توجه به مصوبات شورای تدوین
- پیگیری امور مربوط به تدوین بیش از 1000 عنوان کتاب در دست تألیف از فراخوان‌های قبلی
- اصلاح سامانه تدوین کتب همکاری مستمر با دفتر آمار و فناوری اطلاعات
- برگزاری منظم جلسات شورای تدوین جهت بررسی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور مربوط به تهیه و تولید منابع آموزشی
- ساماندهی، مستند‌سازی و بایگانی فایل‌های نهایی کتاب‌های منتشره دانشگاه در فضای ابری سرورهای دانشگاه جهت حفظ امنیت فایل کتاب‌ها با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات.
- تولید و فروش نسخه الکترونیکی کتاب‌های درسی دانشگاه (نسخه موبایلی) در قالب اپلیکیشن کتابخوان دانشگاه