معرفی دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی

جایگاه دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی در دانشگاه پیام نور
بدون تردید تهیه و تدوین محتوای کتاب آموزشی، نقش بسیار مهمی در ایجاد بسترهای لازم برای رشد و خودباوری، ابتکار و خلاقیت دانشجویان بر عهده دارد تا از این رهگذر زمینه‌های لازم برای تحقق مقوله مهم و حیاتی «تولید علم» نیز فراهم گردد. این امر به‌ویژه با توجه به ساختار آموزشی دانشگاه پیام نور که بر مبنای شاخصه‌ها و اصول نظام آموزشی «باز» و «از راه دور» شکل‌گرفته و کار خود را طی 2 دهه با محوریت تولید کتاب شروع و هم‌زمان با رشد فناوری ارتباطات، بسترهای لازم برای آموزش همه‌جانبه مجازی را با بهره-گیری از روش‌های نوین آموزش الکترونیکی به‌صورت جدی فراهم آورده است، از اهمیت صدچندانی برخوردار می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که مجموعه «دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی» به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های ستادی دانشگاه پیام‌نور تبدیل‌شده است که وظیفه کلی تولید منابع آموزشی را با توجه به استانداردهای جهانی بر عهده دارد.
     در حال حاضر به دلیل، ساختار آموزشی کتاب محور و آموزش از راه دور، موضوع «تولید کتاب و محتوای آموزشی» باید بیش‌ازپیش بااهمیت تلقی شود، زیرا:
  الف) زیربنای اصلی این ساختار جدید آموزشی، سطح عالی فناوری اطلاعات در امر آموزش مجازی، اطلاع‌رسانی، تهیه و تدوین کتاب است. بنابراین بدیهی است که کتاب و تولیدات محتوای الکترونیکی نقش بسیار مهم، حساس و تعیین‌کننده داشته باشد.
ب) اقتضای ساختار آموزش در دانشگاه پیام نور، با دارا بودن نظام آموزشی خاص خود و گسترش مرزهای دانش در اقصی نقاط کشور با شعار آموزش برای همه، همه‌جا و همه‌وقت، ایجاد رویکردهای جدید در نقش اساتید و به‌موازات آن، پررنگ¬شدن نقش کتاب و تهیه و تولید محتوای آموزش مجازی و الکترونیکی است. بنابراین علاوه بر اینکه باید زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی فراهم شود، در این راستا کتاب نیز باید به‌گونه‌ای طراحی و تدوین شود که ساده فهم، روان و مهم‌تر از آن، «خودآموز» باشد تا دانشجو بتواند به‌صورت خودخوان مطالب را فراگیرد.
ج) دانشگاه ‌پیام نور، در حال حاضر، یکی از عظیم‌ترین و گسترده‌ترین نهادهای آموزش عالی در سطح کشور محسوب می‌شود. این امر به‌خودی‌خود اهمیت بخش تولید کتاب و محتوای الکترونیکی را در این ساختار آموزشی نسبت به دیگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مضاعف و روشن می‌سازد.

مأموریت‌ها و وظایف دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی
- برنامه‌ریزی و اقدام برای آماده‌سازی و کتب درسی خودآموز  بر اساسی سرفصل¬های مصوب وزارت علوم
- همکاری مستمر با بخش¬های علمی دانشگاه جهت شناسایی مؤلفان کارآمد و دعوت از اعضا هیئت‌علمی برای تولید یا بازنگری محتوای آموزشی
- بررسی و ارزیابی علمی محتوای آموزشی در حال تولید و تولیدشده بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب
- همکاری مستمر با مرکز چاپ و توزیع درزمینه‌ی تهیه و چاپ منابع درسی
- مشارکت در آماده‌سازی و طراحی سامانه تولید منابع آموزشی، پایگاه اطلاعات اساتید، داوران، ویراستاران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور و برگزاری فراخوان تهیه کتب آموزشی.
- انجام امور مکاتبات، ثبت، ضبط، طبقه‌بندی و نگهداری سوابق کتب چاپ شده، مؤلفان، ویراستاران و داوران
- داوری و ویراستاری علمی محتوای درسی بر اساس آیین‌نامه تدوین کتاب توسط ویراستاران و داوران و ارائه نظرات آن‌ها به مؤلف یا مؤلفان جهت تکمیل اثر
- برگزاری جلسات شورای تدوین به‌صورت ماهیانه و پیگیری و اجرای مصوبات
- ارزشیابی متون درسی پس از تدریس با استفاده از نظرات کارشناسی و ارائه آن به مؤلفان جهت تجدیدنظر در کتاب‌ها و دعوت از اعضای هیئت علمی و  ارائه نظرات اصلاحی به‌منظور بازنگری در متون درسی
- برگزاری کارگاه¬های آموزشی شیوه تدوین کتاب، ویراستاری برای اعضای علمی و سایر همکاران دانشگاه
- معرفی آثار منتشره دانشگاه از طریق ارسال کتب چاپ شده به اعضای علمی شاخص سایر دانشگاه¬ها